Společnost VAVS invest s.r.o. se zabývá developerskou, realitní a poradenskou činností.

Pomáháme investorům - firmám i soukromým osobám - s realizací jejich investičních záměrů - prodejem a koupí nemovitostí a s výstavbou firemních objektů či rodinných domů. Pomáháme zajistit vhodné pozemky, nadefinovat možné varianty využití pozemků a varianty výstavby.

Pro naše klienty zajišťujeme kompletní servis - zakoupení pozemků, studii, projektovou dokumentaci, potřebná povolení, výstavbu a kolaudaci.

Při přípravě a realizaci jednotlivých investičních záměrů vycházíme z rozsáhlých zkušeností, získaných při vlastní předchozí podnikatelské činnosti majitele společnosti a při jeho dlouholeté práci pro Město Liberec v útvaru hlavního architekta, práci na vzniku průmyslových a obchodních zón a při realizaci řady investičních záměrů. 

Společnost VAVS invest s.r.o. disponuje týmem specialistů z oblastí urbanismu, architektury, projekce, výstavby a komerčního práva, s jejichž pomocí je schopna svým klientům pomoci s optimalizací a realizací jejich investičních záměrů.

 

                                                                                                                               Ing. Jiří Ježek

                                                                                                                                   jednatel

Lidl Děčín  Lidl Liberec 

 

 Řadové RD Liberec  RD Liberec 


Kontakt

VAVS invest s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec
739 663 054